Dofinansowanie

TEKNOR SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności TEKNOR S.A. w wyniku skorzystania z profesjonalnej usługi doradczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup przez TEKNOR S.A. usługi doradczej od profesjonalnego podmiotu, co pozwoli na wzrost poziomu konkurencyjności firmy i pomoże świadomie kształtować jej rozwój.

Celem realizacji projektu jest kontynuowanie działań zmierzających do rozwoju firmy opartego na wzroście poziomu konkurencyjności firmy poprzez:

  • Lepsze warunku do rozwoju MŚP – dzięki dofinansowaniu TEKNOR S.A. jako firma z sektora MŚP będzie miała lepsze warunki rozwoju.
  • Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego – realizacja projektu pozwoli stworzyć we współpracy z firmą doradczą nowy model biznesowy.
Nr projektu
RPWM.01.03.05-28-0067/19-00
Okres realizacji projektu
31.12.2019 – 31.04.2021
Wartość projektu
467 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich
307 420,00 zł